Oudercommissie

Oudercommissie

 

Sinds maart 2016 heeft BSO Mammaloe een oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van zowel de kinderen als die van de ouders van de BSO. De taak van de OC is om advies te geven over het gevoerde beleid maar ook over de dagelijkse gang van zaken binnen onze BSO.

Adviesfunctie

De OC komt minimaal twee keer per jaar bij elkaar en indien nodig vaker. De OC adviseert BSO Mammaloe gevraagd en ongevraagd over de keuzes ten aanzien van zowel beleidsmatige onderwerpen als praktische zaken. Denk hierbij aan de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, veiligheid, gezondheid, voeding, tariefswijzigingen etc. Bovendien bevordert de OC de communicatie tussen de ouders en de medewerkers.

Denk en praat mee

De OC heeft ook een signaalfunctie en bespreekt aandachtspunten met de directie. Als ouder heeft u het recht om mee te denken en te praten. Opmerkingen en/of verbetersuggesties t.a.v. BSO Mammaloe kunnen op uw verzoek in de OC worden besproken. Deze kunnen kenbaar worden gemaakt via het mailadres info@mammaloe.com

De oudercommissie

De OC bestaat momenteel uit twee leden en hanteert per halfjaar een roulerend voorzitterschap:

  • Filiz Sakar
  • Mehmet Danismaz

Verslagen oudercommissie

De notulen van de vergaderingen worden in een verslag verwerkt en kunnen ouders ten alle tijden inzien. Deze liggen op locatie in een map. De meest recente verslag hangt op het prikbord op locatie.

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com